W koszyku:
0 szt.
Łączna wartość:
0,00
Dodano do koszyka:
Przejdź do koszyka
plen

Oferta wydawnicza

2021-05-24 13:18 #

KALENDARZ NOTARIUSZA 2022

Szanowni Czytelnicy

Zapraszamy do składania zamówień na „Kalendarz Notariusza 2022”

Kalendarz jest dostępny w formacie A4 (tydzień na dwóch stronach), w kolorze beżowo-złotym.

Kalendarz zawiera m.in.:

 • kalendarium z oznaczeniem terminów płatności podatków, składek, itp., a także terminów przesłania sprawozdań do Izb oraz do GIIF,
 • aktualne przepisy dotyczące m.in.: prawa o notariacie (wyciąg), taksy notarialnej, kosztów sądowych w sprawach cywilnych, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, wpisów dokonywanych w rejestrze spadkowym oraz regulamin wewnętrznego urzędowania kancelarii notarialnej,
 • wykaz kancelarii notarialnych w Polsce z danymi teleadresowymi.

Treść merytoryczna Kalendarza, jak co roku, zostanie zaktualizowana zgodnie z potrzebami notariuszy i stanem prawnym obowiązującym na dzień 1 września 2022 r.

Zainteresowanych zakupem Kalendarza Notariusza na rok 2022 prosimy o przesyłanie zamówień faxem na nr: 22 827 01 94, 22 827 13 45 lub pocztą e-mail na adres: snrp@rejent.com.pl, do biura Stowarzyszenia*

Jednocześnie informujemy, że Kalendarze na rok 2022 zostaną dostarczone do kancelarii notarialnych najpóźniej do 30 listopada 2021 r.

* nakład kalendarza jest ograniczony i wynosi 1770 egzemplarzy, zamówienia będą realizowane według daty zamówień oraz w miarę dostępności kalendarzy

Formularz zamówienia w wersji online dostępny jest TUTAJ


2020-09-08 13:24 #

KALENDARZ NOTARIUSZA 2021 - NAKŁAD WYCZERPANY

Szanowni Czytelnicy

Zapraszamy do składania zamówień na „Kalendarz Notariusza 2021”

Kalendarz jest dostępny w formacie A4 (tydzień na dwóch stronach), w eleganckiej szacie graficznej.

Kalendarz zawiera m.in.:

 • kalendarium z oznaczeniem terminów płatności podatków, składek, itp., a także terminów przesłania sprawozdań do Izb oraz do GIIF,
 • rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie maksymalnych stawek taksy motarialnej,
 • wykaz kancelarii notarialnych w Polsce z danymi teleadresowymi.

Treść merytoryczna Kalendarza, jak co roku, zostanie zaktualizowana zgodnie z potrzebami notariuszy i stanem prawnym obowiązującym na dzień 1 września 2020 r.

Zainteresowanych zakupem Kalendarza Notariusza na rok 2021 prosimy o przesyłanie zamówień faxem na nr: 22 827 01 94, 22 827 13 45 lub pocztą e-mail na adres: snrp@rejent.com.pl, do biura Stowarzyszenia najpóźniej do dnia 20 listopada 2020 roku.

Jednocześnie informujemy, że Kalendarze na rok 2021 zostaną dostarczone do kancelarii notarialnych najpóźniej do połowy grudnia 2020 roku.


2018-11-30 12:00 #

KALENDARZ NOTARIUSZA 2019

Szanowni Czytelnicy

Zapraszamy do składania zamówień na „Kalendarz Notariusza 2019”.

W cenie 69,00 zł/ za komplet.

Kalendarz jest dostępny w formacie A4 (tydzień na dwóch stronach), w eleganckiej szacie graficznej, z okładką w kolorze ciemnoniebieskim.

Kalendarz zawiera :

 • kalendarium z oznaczeniem terminów płatności podatków, składek, itp., a także terminów przesyłania sprawozdań do Izb oraz do GIIF,
 • aktualne przepisy (wyciągi) dotyczące m.in.: prawa o notariacie, taksy notarialnej, kosztów sądowych w sprawach cywilnych, podatków od spadków i darowizn oraz czynności cywilnoprawnych, zakładania i prowadzenia ksiąg wieczystych w systemie teleinformatycznym, kodeksu postępowania cywilnego.

Tegoroczny kalendarz, ze względu na wejście w życie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Europy z dnia 4 maja 2016 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. UE L 119/1), nie będzie zawierał wykazu notariuszy i danych teleadresowych ich kancelarii. Treść merytoryczna, jak co roku, została zaktualizowana zgodnie z potrzebami notariuszy i stanem prawnym obowiązującym na dzień 1 września 2018 r.

Zainteresowanych zakupem Kalendarza Notariusza na rok 2019 prosimy o przesyłanie zamówień faxem na nr: 22 827 01 94, 22 827 13 45 lub pocztą e-mail na adres: snrp@rejent.com.pl, do biura Stowarzyszenia najpóźniej do dnia 7 grudnia 2018 roku.

Jednocześnie informujemy, że Kalendarze na rok 2019 zostaną dostarczone do kancelarii notarialnych najpóźniej do połowy grudnia 2018 roku.

Liczba dostępnych kalendarzy jest ograniczona!!!


2017-08-28 14:19 #

KALENDARZ NOTARIUSZA 2018

Stowarzyszenie Notariuszy Rzeczypospolitej Polskiej zaprasza do składania zamówień na „Kalendarza Notariusza 2018”.

Kalendarz jest dostępny w formacie A4 (tydzień na dwóch stronach), w eleganckiej szacie graficznej, z okładką w kolorze jasnozielonym.

Kalendarz zawiera :

 • kalendarium z oznaczeniem terminów płatności podatków, składek, itp., a także terminów przesłania sprawozdań do Izb oraz do GIIF,
 • aktualne przepisy (wyciągi) dotyczące m.in.: prawa o notariacie, taksy notarialnej, kosztów sądowych w sprawach cywilnych, podatków od spadków i darowizn oraz czynności cywilnoprawnych, zakładania i prowadzenia ksiąg wieczystych w systemie teleinformatycznym, kodeksu postępowania cywilnego,
 • wykaz notariuszy i dane teleadresowe ich kancelarii.

Treść merytoryczna Kalendarza, jak co roku, zostanie zaktualizowana zgodnie z potrzebami notariuszy i stanem prawnym obowiązującym na dzień 1 września 2017 r.

Cena Kalendarza Notariusza w formacie A4 wraz z kalendarzykiem kieszonkowym na rok 2018, z uwzględnieniem kosztów, przesyłki będzie wynosiła 69,00 zł brutto/komplet.

Zainteresowanych zakupem Kalendarza Notariusza na rok 2018 prosimy o przesyłanie zamówień faxem lub pocztą e-mail do biura Stowarzyszenia najpóźniejdo dnia 15 listopada 2017 roku.

Jednocześnie informujemy, że Kalendarze na rok 2018 zostaną dostarczone do kancelarii notarialnych najpóźniej do połowy grudnia 2017 roku.


2016-06-28 12:56 #

POLSKA KOMPARATYSTYKA PRAWA. PRAWO OBCE W DOKTRYNIE PRAWA POLSKIEGO

Szanowni Czytelnicy,

Zapraszamy uprzejmie do składania zamówień na publikację: „Polska Komparatystyka Prawa. Prawo obce w doktrynie prawa polskiego”

Publikacja, pod redakcją Profesora Arkadiusza Wudarskiego została wydana przez Stowarzyszenie notariuszy Rzeczypospolitej Polskiej przy współpracy z Europejskim Uniwersytetem Viadrina we Frankfurcie nad Odrą oraz Wydziałem Prawa i Administracji Uniwersytetu Zielonogórskiego w ramach międzynarodowego projektu badawczego dotyczącego komparatystyki prawa polskiego.

Pierwsza część publikacji zawiera wyniki badań naukowców reprezentujących różne dziedziny prawa, którzy podjęli się oceny wpływu komparatystyki na kształtowanie się systemu prawa, rozwój doktryny oraz orzecznictwa w Polsce. Druga część publikacji ma wymiar praktyczny i prezentuje wyniki wybranego zakresu badań bibliograficznych, które są prowadzone na Europejskim Uniwersytecie Viadrina we Frankfurcie nad Odrą przy współpracy z Uniwersytetem Zielonogórskim. Celem projektu jest zebranie, usystematyzowanie i udostępnienie informacji o obcych systemach prawnych występujących w polskiej literaturze prawniczej.

CENA: 119,00 zł (brutto wraz z kosztami przesyłki)

Szczegółowe informacje dotyczące publikacji (spis treści) dostępne są w załaczeniu

Zamówienia prosimy przesyłać e-mailem lub faxem do dnia 30 września 2016 r.:
Stowarzyszenie Notariuszy Rzeczypospolitej Polskiej
ul. Ludwika Rydygiera 17 lok. U01
tel./fax (0-22) 827 13 45; 827 01 94
e-mail: snrp@rejent.com.pl2015-07-03 11:37 #

KALENDARZ NOTARIUSZA 2016

Szanowni Czytelnicy,

Zapraszamy uprzejmie do składania zamówień na „Kalendarz Notariusza 2016”
- format „A-4”, 1 tydzień na dwóch stronach w eleganckiej szacie graficznej, w kolorze ciemnoniebieskim, wraz z kalendarzykiem kieszonkowym.

CENA ZA KOMPLET (kalendarz + kalendarzyk kieszonkowy) - 69,00 zł

Kalendarz zawiera:

 • kalendarium - z informacjami dotyczącymi terminów płacenia podatków:
  • dochodowego,
  • PCC,
  • opłaty sądowej,
  • VAT,
  • ZUS,
  • składki do Izb i sprawozdania do GIIF;
 • część druga, zawierająca wybrane przepisy dotyczące m.in. prawa o notariacie, taksy notarialnej, kosztów sądowych w sprawach cywilnych, podatków od spadków i darowizn oraz czynności cywilnoprawnych, informacji o podatku dochodowym od osób fizycznych przy sprzedaży nieruchomości i praw, przepisów kodeksu postępowania cywilnego oraz kody wniosków wieczystoksięgowych;
 • część trzecia, zawierająca wykaz notariuszy i siedzib ich Kancelarii notarialnych.

Zwracamy uwagę, że niektóre Izby Notarialne wymagają zgłoszenia chęci zamówienia kalendarza na rok 2016 poprzez bezpośrednie zgłoszenie tego faktu do Izby lub też zamówienie złożone powinno zostać przez izbowy system informatyczny.
W celu poprawności składania zamówień prosimy o kontakt z biurem właściwej Izby Notarialnej.

Zamówienia prosimy przesyłać e-mailem lub faxem:
Stowarzyszenie Notariuszy Rzeczypospolitej Polskiej
ul. Ludwika Rydygiera 17 lok. U01
tel./fax (0-22) 827 13 45; 827 01 94
e-mail: snrp@rejent.com.pl2014-10-17 13:06 #

OCHRONA DÓBR OSOBISTYCH NOTARIUSZA Z TYTUŁU BEZPRAWNEGO OSKARŻENIA

Zapraszamy do składania zamówień na publikację pt.: „Ochrona dóbr osobistych notariusza z tytułu bezprawnego oskarżenia”
pod redakcją SSN Wiesława Kozielewicza oraz prof. dr hab. Aleksandera Oleszko.

CENA PUBLIKACJI: 49,00 zł

Zamówienia prosimy przesyłać e-mailem snrp@rejent.com.pl lub faxem: (22) 827 13 45; 827 01 94.


2014-09-16 10:59 #

ROZPRAWY Z PRAWA PRYWATNEGO ORAZ NOTARIALNEGO - Księga Pamiątkowa dedykowana Profesorowi Maksymilianowi Pazdanowi

Zapraszamy uprzejmie do składania zamówień na publikację:
„Rozprawy z prawa prywatnego oraz notarialnego” – Księga Pamiątkowa dedykowana Profesorowi Maksymilianowi Pazdanowi
pod redakcją: Anny Dańko – Roesler, Aleksandra Oleszki, Radosława Pastuszko.

Wśród autorów przedkładanej jubileuszowej publikacji znaleźli się członkowie Rady Programowej oraz notariusze, którzy pełnili lub pełnią tę funkcję oraz wykonują zawód i pragną w ten sposób złożyć najserdeczniejsze podziękowania Panu Profesorowi Maksymilianowi Pazdanowi oraz docenić Jego trud, licząc na dalsze osobiste zaangażowanie w twórczy rozwój Rejenta. Ad multos annos.

CENA PUBLIKACJI: 65,00 zł

Zamówienia prosimy przesyłać e-mailem snrp@rejent.com.pl lub faxem: (22) 827 13 45; 827 01 94.


2014-09-16 08:40 #

KALENDARZ NOTARIUSZA 2015 - BRAK KALENDARZY, CAŁY NAKŁAD ZOSTAŁ SPRZEDANY

Szanowni Czytelnicy,

Zapraszamy uprzejmie do składania zamówień na „Kalendarza Notariusza 2015”
- w formacie A4, 1 tydzień na dwóch stronach, w eleganckiej szacie graficznej, wraz z kalendarzykiem kieszonkowym.

CENA ZA KOMPLET (kalendarz + kalendarzyk kieszonkowy) - 69,00 zł

Kalendarz zawiera:

 • kalendarium - z informacjami dotyczącymi terminów płacenia podatków:
  • dochodowego,
  • PCC,
  • opłaty sądowej,
  • VAT,
  • ZUS,
  • składki do Izb i sprawozdania do GIIF;
 • część druga, zawierająca wybrane przepisy dotyczące m.in. prawa o notariacie, taksy notarialnej, kosztów sądowych w sprawach cywilnych, podatków od spadków i darowizn oraz czynności cywilnoprawnych, informacji o podatku dochodowym od osób fizycznych przy sprzedaży nieruchomości i praw, wydziały ksiąg wieczystych i kody wniosków wieczystoksięgowych;
 • część trzecia, zawierająca wykaz notariuszy i siedzib ich Kancelarii notarialnych.

Zamówienia prosimy przesyłać e-mailem lub faxem:
Stowarzyszenie Notariuszy Rzeczypospolitej Polskiej
ul. Ludwika Rydygiera 17 lok. U01
tel./fax (0-22) 827 13 45; 827 01 94
e-mail: snrp@rejent.com.pl


Kontakt ul. Rydygiera 17/U01
01-793 Warszawa
22 827 13 45 22 827 01 94
Dojazd
Copyrignt © 2014 Stowarzyszenie Notariuszy Rzeczypospolitej Polskiej. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Valid XHTML 1.1Level Double-A conformance, W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0
Opracowanie: RejNET
wygenerowano w czasie: 0.14 s.
X

Używamy plików cookies, aby ułatwić korzystanie z naszych serwisów. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku, należy zmienić ustawienia swojej przeglądarki.